100si

Vpisano: 27.9.2013 15:14:17

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju

Vlada Republike Slovenije je na 25. redni seji, ki je potekala 29. septembra 2013, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem zakonodajnem postopku.

Cilj sprememb in dopolnitev zakona je ustvariti pogoje za hitro prilagajanje višjega strokovnega izobraževanja potrebam gospodarstva, povezati postopek akreditacije v enoten postopek potrjevanja programa, predavateljev in ga povezati z zunanjim ugotavljanjem kakovosti Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se doslej pokazale pri izvajanju zakona.

Bistvene spremembe in dopolnitve Zakona o višjem strokovnem izobraževanju se nanašajo na ureditev akreditacije, poudarjena je večja strokovna avtonomija višjih strokovnih šol pri določanju izvedbenega kurikula. Predlog zakona odpravlja nekatere nejasnosti v zvezi s financiranjem višjih strokovnih šol in nalog zbornic ter podpornih dejavnosti, naloge Skupnosti višjih strokovnih šol na področju delovanja višjega šolstva.

Spremembe se nanašajo tudi na statusna vprašanja študentov, tako da se bodo zmanjšale možnosti zlorabe pravic povezane s statusom študenta, pravica do rednega višješolskega študija se zaradi tega omejuje za študente, ki so bili že tri leta vpisani v visokošolskem izobraževanju. V primeru vzporednega izobraževanja ima študent pravico do brezplačnega izobraževanja samo po enem študijskem programu.

Ohranja se pristojnosti strokovnega sveta in akreditacijske komisije, povezuje pa se postopek akreditacije in preverjanje kakovosti, ki jo opravlja NAKVIS, tako da je potrebno v primeru kritične ocene zunanje evalvacije opraviti ponovno akreditacijo.

Vir: MIZŠ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7448