100si

Vpisano: 11.10.2013 14:40:59

Vlada o merilih in postopku za pridobitev dovoljenja za uporabo imena »Slovenija«

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji, ki je potekala 10. oktobra 2013, sprejela Sklep o merilih in postopku za pridobitev dovoljenja za uporabo imena »Slovenija« ali njenih izpeljank in kratic v firmi družbe ali zadruge ter imenu zavoda ali ustanove ter gospodarskega interesnega združenja.

Na podlagi preteklih izkušenj z obravnavno vlog prosilcev za pridobitev dovoljenja za uporabo imena Slovenija ali njenih izpeljank in kratic se je izkazalo, da bi bilo treba določena merila in pogoje prečistiti, konkretizirati oz. poenotiti. Da bo prihodnje odločanje o vlogah prosilcev lažje in nedvoumno, je vlada določila merila za uporabo imena, ki se uporabljajo v primerih, ko je z zakonom določeno, da je za uporabo imena "Slovenija" ali njenih izpeljank in kratic v imenu zavoda, ustanove, firme gospodarske družbe ali zadruge ter gospodarskega interesnega združenja potrebno dovoljenje Vlade Republike Slovenije.

Uporaba imena Slovenije se lahko dovoli pod jasno določenimi pogoji, mnenje o izpolnjevanju meril pa izda ministrstvo, na katerega delovno področje sodi dejavnost ali namen delovanja subjekta. Dovoljenje za uporabo imena Slovenija izda Vlada Republike Slovenije na podlagi predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Vlada Republike Slovenije lahko prekliče dovoljenje za uporabo imena Slovenija, če prejemnik dovoljenja s svojim poslovanjem krši ugled Republike Slovenije. Predlog za preklic dovoljenja pripravi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

Vir: MGRT
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7486