100si

Vpisano: 14.2.2014 14:07:22

Vlada izdala Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Vlada RS je na 45. redni seji, ki je potekala 13. februarja 2014, izdala Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006), je Geodetska uprava RS z 31. 12. 2013 iz zemljiškega katastra po uradni dolžnosti izbrisala podatke o vrstah rabe zemljišč in o katastrskih kulturah ter katastrskih razredih.

5. člen Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/2005 in 45/2008-Zkme-1) je s tem postal neizvedljiv in posledično upravne enote niso mogle izdajati dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je zato pripravilo novo uredbo, ki daje upravnim enotam pravno podlago za izdajo dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Na MKO je že pripravljen tudi predlog nove Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki bo celostno uredila področje dopolnilnih dejavnosti.

Vir: MKO
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7797