100si

Vpisano: 7.3.2014 12:05:15

Društva: primer knjiženja donacije od pravne osebe

- pravna oseba nakaže donacijo za delovanje nepridobitne dejavnosti društva 1.000 EUR

 

KNJIŽENJE:

Zap. št.

Opis

Konto

Znesek

 

 

 

v breme

v dobro

 

-donacije

7605

 

1.000,00

-denarna sredstva na računih

110

1.000,00

 

 

- nakazilo donacije, ki jo društvo nakaže drugi pravni osebi – 1.000 EUR

 

KNJIŽENJE:

Zap. št.

Opis

Konto

Znesek

 

 

 

v breme

v dobro

 

-donacije

754

 1.000,00


-denarna sredstva na računih

110


 1.000,00

Iz gradiva Primeri knjiženj za društva - dvostavno knjigovodstvo

Naročilo gradiva Primeri knjiženj za društva - dvostavno knjigovodstvo
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7848