100si

Vpisano: 14.3.2014 14:25:10

DZ potrdil predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Odbor Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v drugem branju potrdil predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zakon je eden izmed prioritetnih vladnih ukrepov in je del projekta obvladovanja sive ekonomije.

Nova ureditev osebnega dopolnilnega dela z uvedbo vrednotnic izvajalcem storitev prinaša pravice iz naslova zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Zaradi zagotovitve administrativno enostavne oblike dela je cena vrednotnice določena v pavšalnem znesku 9 evrov. Za pokojninsko zavarovanje je pavšalni znesek določen v višini 7 €, za nesreče pri delu in poklicne bolezni pa v višini 2 €. S tem želimo omogočiti posameznikom, da na enostaven način in hkrati legalno opravljajo osebno dopolnilno delo pri fizičnih osebah oz. pri naročnikih storitev.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7873