100si

Vpisano: 11.4.2014 15:37:43

Plačilni promet med velikonočnimi prazniki (18. do 21. 4. 2014)

Dne 18. aprila 2014 (Veliki petek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 18. aprila 2014, bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Ker na Veliki petek in Veliki ponedeljek (praznik) evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil.

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 18.04.2014 bodo poravnani šele v torek 22.04.2014, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke in hranilnice izvajale naslednji delovni dan, v torek, 22. aprila 2014.

Vir: ZBS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7940