100si

Vpisano: 14.4.2014 15:07:47

Soglasje Vlade RS k stopnjam za odmero zborničnega prispevka A Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2013

Vlada RS je dala soglasje k sklepu o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2013.

Svet zbornice v skladu z ZKGZ je v sklepu, ki ga je sprejel konec leta 2012, valoriziral mejo za članstvo v zbornici ter pavšalni znesek, ki ga plačujejo člani, ki so invalidsko in pokojninsko zavarovani kot kmetje ter prostovoljni člani. Poleg tega je svet zbornice zaradi negativne valorizacije katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč v letu 2010 zvišal stopnjo za odmero zborničnega prispevka A s 4 na 4,8 odstotka.

Kljub dvigu stopnje zborničnega prispevka A na 4,8 % se nobenemu zavezancu prispevek ne bo povišal, saj je dvig stopnje manjši, kot je negativna valorizacija katastrskega dohodka. Ob stopnji zborničnega prispevka 4,8 % bo zavezancu za plačilo zborničnega prispevka A za leto 2013 odmerjen nižji zbornični prispevek, kot je bil v letu 2012. Pri tem ostaja pavšalni znesek nespremenjen v višini 8,35 evra.

Višini zborničnega prispevka B in C pa ostajata nespremenjeni. Prispevek B še vedno znaša 1,53 % od osnove (dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki ni zmanjšan za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini), prispevek C pa 0,20 % od osnove (znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu).

Vir: MKO
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7946