100si

Vpisano: 26.5.2014 12:47:26

Uredba o dopolnitvi Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije

Vlada RS je na 59. redni seji, ki je potekala 22. maja 2014, izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Gradivo je vladi v obravnavo predložila Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije določa, da se elektronska izdaja uradnega lista varno elektronsko podpiše, ne določa pa, kdo lahko to stori. V praksi lahko zato pride do težav, kadar je direktor uradnega lista, za katerega je glede na njegovo vodstveno funkcijo jasno, da lahko varno elektronsko podpisuje elektronsko izdajo uradnega lista, zadržan ali so podani kakšni drugi utemeljeni razlogi, zaradi katerih ne more varno elektronsko podpisati uradnega lista. Zato se z dopolnitvijo uredbe jasno določa, kdo lahko varno elektronsko podpisuje elektronsko izdajo uradnega lista, saj je uradni list pomemben javnopravni dokument in je ključnega pomena, da je podpis uradnega lista verodostojen. To je praviloma direktor uradnega lista, ki vodi poslovanje in delo uradnega lista. Če direktor elektronske izdaje uradnega lista iz utemeljenih razlogov ne more podpisati, lahko za varni elektronski podpis pooblasti odgovornega urednika uradnega lista.

Vir: SVZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8049