100si

Vpisano: 3.6.2014 15:59:10

Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice

Pojasnilo DURS, št. 4230-214980/2014, 23. 5. 2014

K pojasnilu št. 4230-214980/2014 z dne 24. 4. 2014, kjer je pojasnjen obračun DDV od samolepljivih sličic, dodajamo še pojasnilo glede stopnje obdavčitve albumov za samolepilne sličice:

Po določbi 6. točke Priloge I k Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A in 101/13-ZIPRS1415) – ZDDV-1 je dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju, obdavčena po nižji stopnji DDV. Nadalje Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13) v 52. členu podrobneje pojasnjuje kaj se šteje za knjige, časopise in periodične publikacije, ki so obdavčene po nižji stopnji.

Predmetni člen v prvem odstavku določa, da se med izdelke iz 6. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo:

  • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
  • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
  • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
  • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
  • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
  • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

V zvezi z uvrstitvijo albumov za samolepilne sličice je Carinska uprava RS pojasnila, da albume in sličice, ki se lepijo v albume, po pravilih o uvrščanju blaga, pripravljenega v kompletih za prodajo na drobno, v kombinirano nomenklaturo ni možno uvrščati skupaj, zato se albumi samostojno uvrščajo pod tarifno številko 4820, samolepljive sličice pa samostojno pod tarifno številko 4911 99 00.

V tej zvezi je carinska uprava navedla tudi veljavno zavezujočo tarifno informacijo iz Velike Britanije (GB123294782 z dne 14. 10. 2013), ki podobne samolepljive sličice prav tako uvršča v tarifno številko 4911 99 00, ki je dostopna na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en&Lang=en&refcountry=&reference=GB123294782.

Iz navedenega izhaja, da se pri prodaji albumov za sličice in samolepljivih sličic, ki so namenjene za lepljenje v album, ki je običajno povezan s skupno tematiko, kot je na primer športni dogodek, igrani, risani film, serija, naravoslovna tematika ipd., pri čemer so sličice praviloma pakirane v zaprto papirnato embalažo po nekaj kosov in so namenjene prodaji na drobno, obračunava DDV po splošni, to je 22-odstotni stopnji DDV. Po splošni stopnji je torej obdavčena tako dobava albuma za samolepilne sličice kot tudi dobava samolepljivih sličic.

Vir: DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8064