100si

Vpisano: 6.6.2014 15:41:46

Vlada se je seznanila s Poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2013

Vlada RS se je na 61. redni seji, ki je potekala 5. junija 2014, seznanila s Poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2013 in ga posredovala v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije.

V letu 2013 so sredstva Slovenije za uradno razvojno pomoč znašala 46.215.763 EUR ali 0,13 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND), kar zajema:

  • bilateralno pomoč, ki je znašala 15.345.679 EUR ali 33 odstotkov vseh sredstev, in
  • multilateralno pomoč, za katero je bilo namenjenih 30.870.084 EUR ali 67 odstotkov vseh sredstev.

Tudi v letu 2013 se je v celoti upoštevalo predpisano koncentracijo po geografskih in vsebinskih prioritetah. Koncentracija razpoložljivih bilateralnih sredstev po obeh prioritetah se je z letom 2013 zvišala na 74 odstotkov, s čimer se sledi priporočilom o koncentraciji na manjše število vsebinsko zaokroženih, praviloma večletnih, programov in projektov za doseganje večje usklajenosti s potrebami držav prejemnic in dodatno osredotočenost na rezultate ter učinke.

Po obdobju izrazite rasti do leta 2009, v povprečju za nekaj več kot 15 odstotkov letno, je leta 2010 sledil izrazit (12-odstotni) padec uradne razvojne pomoči. Od leta 2010 ta ostaja razmeroma nespremenjena. V letu 2011 je zabeležen padec za odstotek, v letu 2012 porast za odstotek in v letu 2013 porast za dva odstotka glede na leto poprej, kar je občutno premalo, da bi Slovenija do leta 2015 dosegla svojo mednarodno zavezo, po kateri naj bi v letu 2013 za uradno razvojno pomoč namenila 0,26 odstotka BND ali približno 91 milijonov EUR, do leta 2015 pa že 0,33 odstotka BND ali približno 115 milijonov EUR.

Raven izpolnjevanja zaveze s področja uradne razvojne pomoči je v letu 2013 padla na 51 odstotkov, do leta 2015 pa naj bi se znižala na 41 odstotkov.

Vir: MZZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8089