100si

Vpisano: 6.6.2014 15:43:22

Uredba o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Vlada RS je na 61. redni seji, ki je potekala 5. junija 2014, sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin. Z Uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin in s PRILOGO 1 tej uredbi so določeni podatki, ki so vodeni v registru nepremičnin, in njihovi podrobnejši opisi.

Ker je Zakon o davku na nepremičnine - ZDavNepr (Uradni list RS, št. 101/13) določal, da se v registru nepremičnin poleg dosedanjih vodijo še novi podatki, potrebni za odmero davka na nepremičnine, je Vlada Republike Slovenije januarja 2014 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/14) z novo PRILOGO 1, v kateri so vključeni novi podatki, namenjeni za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr. Zaradi razveljavitve ZDavNepr je uredba kot izvršilni predpis v tistem delu, ki ureja vprašanja glede novih podatkov, ki jih je določal ZDavNepr za odmero davka na nepremičnine, izgubila potrebno zakonsko podlago, zato jo je treba spremeniti tako, da se iz nje črtajo podatki, ki so bili v registru nepremičnin evidentirani za odmero davka na nepremičnine po ZDavNepr.

Vir: MzIP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8093