100si

Vpisano: 17.6.2014 14:17:02

Spremembe podzakonskih aktov zaradi ustanovitve Finančne uprave RS

Vlada RS je na 62. redni seji, ki je potekala 12. junija 2014, izdala:

  • Uredbo o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev,
  • Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju,
  • Uredbo o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Spremembe so potrebne zaradi uskladitve z določbami Zakona o finančni upravi, ki je začel veljati 12. 4. 2014. Zakon o finančni upravi določa združitev Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije v nov organ državne uprave – Finančno upravo Republike Slovenije.

Zakon o finančni upravi se bo začel uporabljati 1. 8. 2014, v prehodnih in končnih določbah pa je posebej določeno tudi obdobje, v katerem se uredi in prilagodi organizacija finančne uprave.

Vir: MNZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8107