100si

Vpisano: 17.6.2014 14:19:09

Vlada sprejela poročilo o končanih pogajanjih za sklenitev Konvencije med RS in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka

Vlada RS je na 62. redni seji, ki je potekala 12. junija 2014, sprejela poročilo o končanih pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka. Za podpisnika konvencije vlada pooblašča Karla Erjavca, ministra za zunanje zadeve.

Republika Slovenija je na podlagi sklepa Vlade RS z dne 21. 4. 2000 pričela pogajanja za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka. Slovenija se je za sklenitev konvencije pogajala na podlagi osnutka konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 11. 4. 2002.

Pogajanja so potekala v Ljubljani in so bila zaključena junija 2006. Konvencija je v celoti usklajena z navodili in stališči Vlade Republike Slovenije.

Glede na navedeno je bilo predlagano, da vlada sprejme poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev konvencije in da konvencijo podpiše Karel Erjavec, minister za zunanje zadeve.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8110