100si

Vpisano: 1.7.2014 16:10:12

Uradni list RS, št. 44/2014 z dne 17. 6. 2014

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014

1. člen

Upravičenci do donacij za leto 2014 so navedeni na seznamu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-19/2014

Ljubljana, dne 12. junija 2014

EVA 2013-1611-0213

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga: Seznam upravičencev do donacij za leto 2014


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8134