100si

Vpisano: 6.4.2008 14:34:40

Davčni bilten

Prehodno obdobje iz pristopne pogodbe – gradnja, obnova in vzdrževanje stanovanjskih objektov

Pojasnilo MF, št. 423-15/2007/12, 26. 1. 2007

Na vprašanje o trajanju prehodnega obdobja iz Pristopne pogodbe Republike Slovenije k Evropski uniji, ki zadeva uporabo nižje stopnje DDV od prodaje stanovanj in stanovanjskih objektov v Republiki Sloveniji in morebitno podaljšanje možnosti obdavčitve z znižano stopnjo DDV, Ministrstvo za finance pojasnjuje:

V Sloveniji se trenutno prodaja novih stanovanj obdavčuje z nižjo, 8,5-odstotno stopnjo DDV, in to na podlagi odobrene izjeme pri pogajanjih o pristopu, ki določa, da lahko Slovenija z odstopanjem od šeste direktive Sveta 77/388/ EGS do 31. decembra 2007 ohrani nižjo stopnjo DDV, ki ni nižja od 5 odstotkov, od gradnje, obnove in vzdrževanja stanovanjskih objektov, ki se ne opravljajo v okviru socialne politike, razen dobave gradbenega materiala (Pogodba o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, Priloga XIII, točka 6.1.(a)).

Določba o odobritvi navedene izjeme, ki se torej uporablja do 31. decembra 2007, je vključena tudi v 129. člen Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV, s katero je bila preoblikovana šesta direktiva (t. i. direktiva DDV).

Navedeno možnost obdavčitve z znižano stopnjo je Slovenija uveljavila v četrtem odstavku 70. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB4) oziroma ohranila tudi v tretjem odstavku 41. člena v zvezi s 147. členom novega Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06), na podlagi katere se od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, ki niso del socialne politike, in vključno z njihovo gradnjo, obnovo in popravili, DDV obračunava in plačuje po nižji, 8,5-odstotni stopnji DDV.

Podaljšanje možnosti uporabe znižane stopnje DDV tudi po poteku prehodnega obdobja bi zahtevala spremembo direktive DDV.

Ministrstvo za finance še proučuje možnosti, ki bi Sloveniji tudi po letu 2007 še nadalje omogočale uporabo 8,5-odstotne stopnje DDV od prodaj (vseh) stanovanj. V tem okviru se odloča tudi o vložitvi pobude za spremembo direktive DDV na Evropsko komisijo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=826