100si

Vpisano: 17.11.2014 15:15:33

Vlada določila besedilo novele Zakona za uravnoteženje javnih financ

Vlada RS je na 8. redni seji, ki je potekala 6. novembra 2014, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Temeljni cilj novele zakona je odprava neskladnosti zakona z ustavo v delu, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam. Za ustavno nedopustno je Ustavno sodišče RS izreklo rešitev, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance. Poglavitna rešitev predloga zakona z izenačitvijo pogojev za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za oba spola izenačuje položaj javnih uslužbenk kot ženskih zavarovank s položajem, ki ga imajo javni uslužbenci kot moški zavarovanci in na ta način odpravlja ugotovljeno neskladnost z Ustavo.

Cilj novele je tudi jasnejša določitev pri pridobivanju soglasij iz 186. člena ZUJF za prevzemanje obveznosti po tistih podjemnih in avtorskih pogodbah, ki se sklepajo na podlagi prej izvedenega postopka po zakonu, ki ureja javna naročila.

Poleg tega se z dopolnitvijo 199. člena ZUJF podaljšuje lestvica za odmero dohodnine, ki je bila z ZUJF določena kot prehodna rešitev za leti 2013 in 2014 z dodanim četrtim davčnim razredom s stopnjo 50%, še za leto 2015.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8349