100si

Vpisano: 20.11.2014 15:24:54

Objavljena je kombinirana nomenklatura za leto 2015

Uredba začne veljati 1. januarja 2015.

V Uradnem listu EU L 312/2014, z dne 31. oktobra 2014, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. kombinirani nomenklaturi (KN)). Uredba začne veljati 1. januarja 2015.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8359