100si

Vpisano: 23.3.2009 14:00:43

Udeležba zaposlenih pri dobičku

Kazalo

1 Uvod

2 Kaj zakon sploh ureja?

3 Interesne skupine v gospodarskih družbah

4 Načela, na katerih temelji novi zakon

4.1 Načelo prostovoljnosti

4.2 Načelo enakosti

4.3 Načelo skrbnosti

5 Predvidene sheme udeležbe in področje uporabe

6 Omejitve v zneskih, ki so predvideni za delitev

7 Osnovne opredelitve prejetih dohodkov za namene dohodnine

8 Davčni učinki v denarni shemi

8.1 Učinki na strani zaposlenega (prejemnik dohodka)

8.2 Učinki na strani družbe (izplačevalec dohodka)

9 Davčni učinki v delniški shemi

9.1 Učinki na strani zaposlenega

9.2 Učinki na strani družbe

10 Davčni učinki drugih primerljivih načinov izplačil dodatnih dohodkov zaposlenim

11 Vsebina pogodbe in drugi pravni postopki

Več
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=843