100si

Vpisano: 16.12.2014 13:41:16

Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu - 12. 11. 2014

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljen Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu

Pravilnik podrobneje predpisuje dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, način priglasitve tega dela, obrazec in način poročanja o doseženem prihodku, vsebino in obliko zahtevka za pridobitev vrednotnice, vsebino in obliko vrednotnice ter druge podatke za oblikovanje prijave podatkov o zavarovalni dobi in osnovi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter način njihovega posredovanja in uporabe.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8433