100si

Vpisano: 6.1.2015 14:21:21

Poročanje MDDSZ o porabi državnih pomoči, ki jih prejmejo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov za leto 2014 – rok 9. januar 2015

Prejemniki državnih pomoči (oproščeni prispevki, nagrade za preseganje kvote in davčne olajšave) so dolžni enkrat letno poročati Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o porabi sredstev, ki so jih prejeli zaradi zaposlenih invalidov.

Povezava na objavo na spletni strani MDDSZ: Poročanje o porabi državnih pomoči, ki jih prejmejo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov za leto 2014

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8467