100si

Vpisano: 14.10.2005 9:01:16

mf

Mnenje vlade glede davčne obravnave poslovodnih storitev

Vlada Republike Slovenije je na seji 13. oktobra sprejela mnenje v zvezi s pobudo g. Primoža Finžgarja iz Križ in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alinee prvega odstavka 15. člena zakona o dohodnini, tretjega odstavka 114. člena, 118. člena in 119. člena zakona o davčnem postopku in ga bo poslala Državnemu zboru.

Pobudnik Primož Finžgar (in drugi) je vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alinee prvega odstavka 15. člena zakona o dohodnini in tretjega odstavka 114. člena, 118. člena in 119. člena zakona o davčnem postopku. Pobudnik je opravljal poslovodne storitve za podjetja preko svoje enoosebne družbe. Davčni organ je v postopkih davčnega nadzora v zvezi z navedenim zavzel stališče, da so, v primerih, ko so fizične osebe neposredni izvajalci storitev poslovodenja (te osebe so sicer zaposlene ali pa lastniki pravnih oseb - izvajalcev storitev, kjer za svoje delo prejemajo plačo ali druge dohodke), plačila za storitve poslovodenja prejemki teh fizičnih oseb, doseženih na podlagi prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi, od katerih je potrebno obračunati in plačati davek od osebnih prejemkov, posebni davek na določene prejemke in prispevke za socialno varnost. Iz na tej podlagi spremenjene davčne obravnave dohodkov iz naslova poslovodnih storitev, je davčni organ v postopkih nadzora naknadno odmeril dajatve, tako podjetju, ki je plačevalo poslovodne storitve, kot tudi prejemniku dohodkov, to je pobudniku.
Pobudnik meni, da je z odločbami davčnega organa kršena določba Ustave RS o svobodni gospodarski pobudi (74. člen) in o tem, da so davki in druge dajatve predpisane z zakonom oziroma na podlagi zakona (147. člen), s čimer pa se Vlada ne strinja. Vlada meni, da določbe tretje alinee prvega odstavka 15. člena zakona o dohodnini in tretjega odstavka 114. člena, 118. člena in 119. člena zakona o davčnem postopku, niso v nasprotju s 74. členom Ustave RS, ki se nanaša na svobodno gospodarsko pobudo in s 147. členom Ustave RS, ki se nanaša na predpisovanje davkov, carin in drugih dajatev.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=854