100si

Vpisano: 16.2.2015 16:07:28

Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije davka

Plačevanje akontacije davka na podlagi davčnega obračuna DDPO in DDD v letu 2015 glede na višji odstotek normiranih odhodkov ki velja za leto 2015. Davčni zavezanci lahko z vlogo pri davčnemu organu zahtevajo spremembo višine akontacije davka.

V Uradnem listu RS, št. 50/14  sta bila objavljena Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki med drugim določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 % na 80 % prihodkov. Ta sprememba se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.

V zvezi s tem več davčnih zavezancev sprašuje, ali se zaradi zvišanja normiranih odhodkov, zaradi česar se bo znižala davčna osnova v davčnem obračunu za leto 2015, lahko med letom 2015 zniža akontacija davka od dohodkov pravnih oseb in akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Pojasnjujemo naslednje:
Davčni zavezanci morajo med letom 2015 plačevati akontacijo davka oziroma obroke akontacije v višini, kot je izračunana v davčnem obračunu za leto 2014. V davčnem obračunu je akontacija davka izračunana na podlagi davčne osnove iz preteklega leta, ki je bila izračunana z upoštevanjem 70 % normiranih odhodkov. Akontacija se ne more znižati le zaradi drugačne višine normiranih odhodkov v letu 2015, ampak mora zavezanec z vlogo za znižanje akontacije dokazovati tudi druge razloge za znižanje davčne osnove oziroma v tem primeru predvsem za znižanje prihodkov.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8558