100si

Vpisano: 28.3.2008 16:43:14

Od 1 januarja 2006 bo elektronska oblika uradnega lista brezplačna

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-A),10.10.2005

Z zakonom se zagotavlja pravna podlaga za izdajanje Uradnega lista (tudi) v elektronski obliki, in brezplačen dostop do objav. To bo omogočilo predvsem večjo dostopnost Uradnega lista in boljšo informiranost državljanov. Zakon predpisuje tudi uvedbo t.i. pravno-informacijskega sistema, ki naj bi povezal obstoječe ločene baze podatkov v enotno elektronsko zbirko podatkov, ki bo vsebovala register predpisov, objavljenih v Uradnem listu, in druge podatke o pravnem redu RS ter navezavo na predpise EU. Takšen sistem bo omogočal informacijsko podporo celotnemu zakonodajnemu postopku ter pregleden in učinkovit dostop do predpisov.

Vir: url, uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=856