100si

Vpisano: 27.2.2015 15:42:12

Spremembe pri obračunu koncesijske dajatve za študentske koncesionarje

S februarjem 2015 se znižujeta delež in stopnja koncesijske dajatve, ki so jo dolžni obračunavati in plačevati študentski koncesionarji. Naslednje zmanjšanje bo januarja 2016.

Novela Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF-C), ki je bila objavljena v UL RS 95/2014 z dne 29.12.2014, s spremembo sedanjega 130. člena in dodanim 130. a členom spreminja sedanji delež osnove za izračun in sedanjo stopnjo za obračun dodatne koncesijske dajatve in sicer v dveh fazah: od februarja 2015 dalje in od januarja 2016 dalje. Na tej podlagi je bilo v Uradnem listu RS, št. 6/2015, z dne 30.1.2015, objavljeno novo Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve, ki v prilogi vsebuje tudi nov obrazec obračuna.

S 1.2.2015 se znižuje delež koncesijske dajatve iz dosedanjih 67 % na 52,6 %, stopnja koncesijske dajatve pa iz 23 % na 16 %. Novo znižanje je predpisano od 1.1.2016 dalje, in sicer se bo delež dodatno znižal na 20,86 %, stopnja pa na 9,59 %.

Delež osnove za obračun dodatne koncesijske dajatve ostaja nespremenjen, tj. 100 %, predpisana stopnja pa 2 %.

FURS je elektronsko podporo za oddajo in procesiranje obračuna OKD-ODKD na podlagi navedenih sprememb že ustrezno dopolnil na način, da se bo zavezancem, ki bodo preko sistema eDavki oddali obračun za določeno obdobje, samodejno upošteval delež in stopnja dajatve, kot velja za to obdobje.

Prvi obračun koncesijske ter dodatne koncesijske dajatve (OKD-ODKD) v skladu z novim Navodilom za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve, so zavezanci za obe dajatvi – študentski koncesionarji, dolžni predložiti za mesec februar 2015, najkasneje do 18.3.2015.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8574