100si

Vpisano: 12.3.2015 15:42:03

Davčni obračun pri "normirancih" (s.p.) - 2014

Fizične osebe, tudi tiste z dejavnostjo, so obdavčene z dohodnino. Skladno s 305. členom ZDavP-2 in 135. b členom ZDoh-2 morajo normiranci sami izračunati dohodnino od dohodka iz dejavnosti – davek za posamezno davčno leto in akontacijo davka za naslednje davčno leto. Obrazec za davčni obračun je določen z novim Pravilnikom o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Davčni obračun so dolžni predložiti vsi davčni zavezanci ne glede na višino davčne obveznosti oz. terjatve (51. člen ZDavP-2).

Po 109. členu Zdoh-2 se dohodek iz dejavnosti, od katerega se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne všteva v letno davčno osnovo. To pomeni, da dohodki iz dejavnosti ne vplivajo na letno odmero davka. Ker se dohodki ne štejejo v letno osnovo za odmero dohodnine, zavezanci ne morejo uveljaviti davčnih olajšav. Poleg višine davčno priznanih prihodkov in odhodkov ter ostalih dejavnikov lahko prav olajšave pomembno vplivajo na odločitev, ali bo obdavčitev z normiranimi odhodki za posameznika ugodnejša.

DAVČNI OBRAČUN

Davčni obračun so normiranci prvič izpolnili za leto 2013. Rok za oddajo je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Glede predložitve davčnega obračuna se za normirance smiselno uporabljajo enake določbe ZDavP-2 kot za tiste fizične osebe z dejavnostjo, ki davčno osnovo ugotavljajo z dejanskimi odhodki (307. člen ZDavP-2) z nekaj izjemami. 51. člen ZDavP-2 določa, da mora davčni zavezanec davčni obračun predložiti v elektronski obliki. Ne glede lahko normiranci za leto 2014 obračun dohodka iz dejavnosti FURS predložijo v papirni obliki.[1]

Za zavezance, ki davčni obračun oddajajo v elektronski obliki preko eDavkov, so nove verzije programske podpore (Silvester Fineus) na voljo najkasneje v drugi polovici februarja. V primerih, ko bi bili zaradi neoddanega obračuna kršeni/zamujeni zakonsko določeni roki ali v drugih subjektivnih primerih, je možna oddaja obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje obračuna, ki se začne po 31. 12. 2012, v papirni obliki neposredno na pristojni davčni urad.

[1] 91. člen ZDavP-2F.

Iz gradiva Normiranci - s.p.

Naročilo gradiva Normiranci - s.p.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8594