100si

Vpisano: 20.4.2015 13:13:59

Raziskovanje o izplačanih dividendah - poročanje do 22. 4. 2015

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) letno izvaja raziskovanje o izplačanih dividendah. Z raziskovanjem se zbirajo podatki o izplačanih dividendah po sektorjih prejemnikov dividend in so uporabljeni za statistične namene pri sestavi nefinančnih sektorskih računov v SURS. Statistično raziskovanje je predpisano z letnim programom statističnih raziskovanj.

Vstop v aplikacijo

Obvezniki poročanja

Podatke za raziskovanje o izplačanih dividendah morajo predložiti vse delniške družbe v Republiki Sloveniji. Podatke je potrebno v spletni obrazec izpolniti tudi, če delniška družba ni izplačala dividend (vpiše se vrednost 0).

Periodika

Raziskovanje je letno.

Rok za predložitev

Poročanje podatkov o izplačanih dividendah bo potekalo v elektronski obliki prek spletnega obrazca NR/DIVID na portalu AJPES, in sicer od 8. 4. do 22. 4. 2015.

Več: AJPES

Vir: AJPES
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8629