100si

Vpisano: 19.7.2015 17:58:38

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru in Uredbo o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Vlada na svoji 46. redni seji, ki je potekala 16. julija 2015, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru in Uredbo o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register.

Glavni namen in vsebina sprememb obeh Uredb je uskladitev in podrobnejša ureditev pravil, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o sodnem registru (v nadaljevanju ZSReg-F).

Uredba o sodnem registru se dopolnjuje s posebnimi pravili, ki omogočajo iskanje po sodnem registru po posamezniku – po osebi, ki ima funkcijo pooblaščenca (direktorja, člana uprave, nadzornega sveta, prokurista) ali družbenika oziroma ustanovitelja. Prav tako se Uredbo dopolnjuje s pravili, ki določajo možnost neposrednega elektronskega dostopa državnim organom in stečajnim upraviteljem do elektronske zbirke listin.

Dodatno se z Uredbo ukinja preverjanje tehnične pravilnosti elektronskih predlogov za registracijo subjektov vpisa v sodni register. Navedena sprememba bo razbremenila AJPES nepotrebnega administrativnega in tehničnega bremena in posledično tudi skrajšala čas vpisa v sodni register.

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register se prav tako usklajuje z novelo ZSReg-F, in sicer tako, da se dopolnjuje 79. člen Uredbe, ki določa podatke, ki se morajo voditi o podružnicah tujih podjetij. Dodatna zahteva po vpisovanju podatkov o članih oziroma ustanovitelji tujega podjetja, ki v Republiki Sloveniji ustanavlja podružnico je prišla na pobudo ocenjevalcev Globalnega foruma v okviru Svetovne banke, z namenom zagotoviti večjo razpoložljivost informacij o lastništvu tujih družb, posebno tistih s sedežem dejanske uprave v Sloveniji, in tistih, ki poslujejo v Sloveniji ali imajo tu obdavčljive dohodke.

Vir: MP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8797