100si

Vpisano: 3.9.2015 15:59:32

Vlada sprejela Peto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 in se seznanila z drugimi letnimi poročili s problemskih območij

Vlada RS je na svoji 50. redni seji, ki je potekala 28. avgusta 2015, sprejela Peto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 v letu 2014 in se seznanila s Četrtim letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016, Prvim letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 in Prvim letnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče, Trbovlje v obdobju 2013–2018. Poročila bodo predložena Državnemu svetu RS v seznanitev.

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 v 13. členu predvideva pripravo letnih poročil, ki jih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlaga Vladi RS. V skladu z zakonom Vlada RS o tem poroča Državnemu zboru RS.

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je pozvala Vlado in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da jo seznanita z aktualnimi poročili o uresničevanju začasnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo poročila za vsa problemska območja: Pomurje, Pokolpje, Maribor s širšo okolico in območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Vir: MGRT
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8868