100si

Vpisano: 10.3.2016 13:42:12

Sindikat SUPSJ vabi k včlanitvi računovodje JS

Sindikat SUPSJ vabi k včlanitvi:

"Sindikat uslužbencev plačne skupine J – SUPSJ je ustanovljen z namenom, da se odpravi diskriminatornost na področju vrednotenja glede zahtevnosti del in nalog ob upoštevanju splošnega načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah (2. odstavek 1. člena ZSPJS).

SUPSJ je vključen v KSS in sodeluje na pogajanjih z vlado, vendar pa še ni pridobil reprezentativnosti v nobenem poklicu, saj je ta odvisna od števila članstva. Prvič imamo možnost, da bi računovodje dobili svojo reprezentativnost v poklicu računovodja. Ker smo sindikat na državni ravni, nam je ministrstvo na naš poziv posredovalo podatke o številu računovodij v Sloveniji v negospodarstvu. Vseh nas je malo manj kot 5000. Če želimo v našem poklicu dobiti reprezentativnost, se mora včlaniti 10 % vseh računovodij (500). Samo v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in fakultetah nas je okoli 2000. Razumljivo bi bilo, da bi se včlanili v naš sindikat vsi računovodje v javnem sektorju v RS. Reprezentativnost je naša vstopna točka za besedo na pogajanjih z vlado. Pridružite se nam, saj bomo le tako lahko povrnili našemu poklicu vrednost, družbeni ugled, status in mesto v stroki."

Elektronska prijava
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9167