100si

Vpisano: 22.3.2016 13:56:57

Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Vlada RS je na svoji 80. redni seji, ki je potekala 16. marca 2016, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke. Izdaja spremembe Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke je predlagana zaradi uskladitve s sklepom, ki ga je sprejela Meddržavna komisija za cestni predor Karavanke v zvezi s pogostimi uporabniki cestnega predora Karavanke.

Ker je bila konec leta 2013 ukinjena t. i. neprenosljiva mesečna točkovna karta, po kateri se je uporaba predora Karavanke zaračunavala po znižani cestnini, se je cena posameznega prehoda skozi predor Karavanke zvišala s takratnih 2,15 evra na 4,25 evra, od 1. 1. 2016 je cena 4,37 evra. Cena prehoda se je zvišala zaradi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. To je prizadelo zlasti slovenske pogoste uporabnike cestnega predora Karavanke. Zaradi povečane stroškovne obremenjenosti prehoda so začeli uporabniki koristiti alternativne poti v sosednjo Avstrijo, kar je problematično zlasti iz prometno varnostnih razlogov, saj namesto avtocestnega omrežja, ki se po statističnih podatkih uvršča med prometno najbolj varno omrežje, uporabljajo vzporedne cestne povezave, ki pa so iz prometnega vidika manj varne.

V lanskem letu so se predstavniki slovenskega dela meddržavne komisije za cestni predor Karavanke uspeli z avstrijsko stranjo dogovoriti za rešitev, na podlagi katere si bodo lahko pogosti uporabniki zagotovili popust z nakupom neprenosljive točkovne karte v vrednosti 32,20 evra, vezane na registrsko številko vozila in z veljavnostjo 30 dni od dneva njene izdaje, po kateri se posamezna vožnja obračunava v vrednosti 2,30 evra.

Obstoječa prenosljiva točkovna karta se bo prenehala prodajati 31. marca 2016 ob polnoči, naslednji dan, to je 1. aprila 2016, pa se bo začela prodajati neprenosljiva točkovna karta v vrednosti 32.20 evrov.

Zaradi predlagane spremembe se ocenjuje, da bo prišlo do izpada prihodkov iz naslova cestninjenja cestnega predora Karavanke v višini največ 200.000 evrov na letni ravni.

Vir: MzI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9180