100si

Vpisano: 13.5.2016 15:47:39

Vlada sprejela Mnenje k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Vlada je na svoji 87. redni seji, ki je potekala 12. maja 2016, sprejela Mnenje k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).

Predlagatelji potrebnost sprememb zakona utemeljujejo na visokih stroških za uvedbo sistema vrednotnic, mnenju, da vrednotnica ne predstavlja nikakršne dodane vrednosti, temveč zgolj obremenitev javnih sredstev, mnenju, da vrednotnica predstavlja izjemno lahko priložnost za prekrivanje dela na črno ter mnenju o neustreznem sistemu vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za odpravo navedenih pomanjkljivosti predlagajo naslednje poglavitne rešitve: (1) ukinitev vrednotnice, (2) nadomestitev sedanje ureditve z ureditvijo pred uvedbo vrednotnice, (3) svobodno odločitev posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo, za vključitev v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer za enak obseg kot po dosedanji ureditvi osebnega dopolnilnega dela preko vrednotnic, (4) prostovoljno vključitev v zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Vlada meni, da ukinitev sistema vrednotnic ni ustrezna rešitev za dosego navedenih ciljev in poudarja (tudi z vidika stroškov), da je treba spremljati (tudi) dolgoročne učinke novega sistema osebnega dopolnilnega dela in tudi celotnega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je bil sprejet konec aprila 2014. Glavnina stroškov, ki so jih imele institucije z uvedbo sistema vrednotnic, je zgolj enkratnih, učinke vzpostavitve sistema vrednotnic pa bo moč opazovati še na dolgi rok, saj bodo prihodki v blagajne stalni.

Vlada Republike Slovenije predloga Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev ne podpira, saj so pomanjkljivosti dosedanjega sistema in zakona utemeljene na pavšalnih ocenah predlagateljev, predlagane poglavitne rešitve ne zasledujejo ciljev in načel Predloga Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A) in po mnenju Vlade Republike Slovenije niso ne sistemske, ne razumljive in niti ne izvršljive.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9240