100si

Vpisano: 14.6.2016 19:29:06

Vlada sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Vlada RS je na svoji 91. redni seji, ki je potekala 9. junija 2016, sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev.

Skupina poslank in poslancev je 20. 5. 2016 Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejetje po rednem postopku Predlog Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1). Vlada Republike Slovenije v zvezi s Predlogom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev ugotavlja, da predlog ZSDU-1 predstavlja celovito in temeljito vsebinsko, terminološko in nomotehnično prenovo področja sodelovanja delavcev pri upravljanju in spreminja več kot dve tretjini veljavnega zakona.

Vlada poudarja, da področje sodelovanja delavcev pri upravljanju obravnava pomembna vprašanja in nedvomno predstavlja način za odpravljanje konfliktov, ki nastajajo med delavci in delodajalci ter sredstvo za učinkovitejše in uspešnejše poslovanje podjetij. Vendar pa vlada kot bistveno pomanjkljivost zakonskega predloga izpostavlja dejstvo, da zakon pred predložitvijo v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije ni bil predstavljen in dan v podrobno obravnavo vsem socialnim partnerjem v okviru Ekonomsko socialnega sveta, kar je že ustaljena praksa v primeru priprave in sprejema zakonov, ki urejajo odnose med delavci in delodajalci. Pri tem opozarjamo na veljavna Pravila delovanja Ekonomsko socialnega sveta, iz katerih izhaja, da sodi področje sodelovanja delavcev pri upravljanju med temeljna področja njegovega delovanja. Ob tem izpostavljamo še prejeti odziv vseh delodajalskih organizacij, ki delujejo v okviru Ekonomsko socialnega sveta, ki so podale ostro nasprotovanje predlogu ZSDU-1, ker je predlog nastal brez vključitve gospodarstva. Gospodarske družbe so po predlogu ZSDU-1 nosilec ključnih obveznosti in tiste, ki bodo zakon dnevno uporabljale v svoji praksi.

Vlada ocenjuje, da prenova zakona, ki ureja področje sodelovanja delavcev pri upravljanju terja široko in temeljito obravnavo vseh zainteresiranih deležnikov in da spreminjanje te ureditve ne bi bilo smotrno brez predhodnega vsebinskega usklajevanja med vsemi socialnimi partnerji. Preuranjena in neusklajena sprememba zakonodaje na tem področju bi lahko prinesla ravno nasprotne učinke od želenih, kar ne bi bilo v korist ne delavcem ne delodajalcem, prav tako ne celotnemu gospodarstvu.

Na podlagi navedenega Vlada Republike Slovenije ne podpira tako pripravljenega in oblikovanega predloga Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1) in predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ga ne sprejeme kot ustrezno podlago za naslednje faze zakonodajnega postopka.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9273