100si

Vpisano: 15.6.2016 13:55:58

Popis zalog cigaret na dan 23. 6. 2016

Družba ARC-KRANJ, d.o.o., je v skladu z desetim odstavkom 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12, 109/12 in 32/14) prijavila spremembe DPC svojih cigaret, ki bodo pričele veljati na dan 24. 6. 2016.

Zavezanci morajo v tem primeru opraviti popis zalog cigaret na dan 23. 6. 2016 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 8. 7. 2016. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 22. 8. 2016.

Na podlagi 6. točke 15. člena ZTro namreč nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša drobnoprodajna cena (DPC) cigaret. Zaradi navedenega so gospodarski subjekti, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžni opraviti plačilo razlike trošarine za cigarete, za katere se zviša DPC.

Pri izračunu razlike trošarine za popis cigaret na dan 23. 6. 2016, si lahko zavezanci pomagajo s  PRIPOMOČKOM ZA IZRAČUN RAZLIKE TROŠARINE.

Tisti zavezanci za plačilo razlike trošarine, ki že uporabljajo informacijski sistem E-TROD lahko vložijo obračun razlike trošarine za cigarete (TRO-RAZ) preko navedenega sistema. Vnos obračuna se izvede preko gumba TRO-RAZ, ki se nahaja na komponenti "Obračun" v podmeniju "Vnos in potrjevanje obračunov - trošarine".

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9276