100si

Vpisano: 28.3.2008 16:38:12

Objavljena metodološka navodila za predložitev letnih poročil

V Uradnem listu 112/2005 z dne 15.12.2005 sta objavljeni:
- Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava
- Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=929