100si

Vpisano: 5.7.2016 13:50:03

Vlada se je seznanila z analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Vlada RS se je na svoji 96. redni seji, ki je potekala 30. junija, seznanila z analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Vlada Republike Slovenije je na 48. redni seji konec lanskega julija sprejela sklep, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi analizo stanja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo uskladiti opravljanje dopolnilnih dejavnosti v skladu z Zakonom o kmetijstvu in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Tudi po 1. januarju 2016 so dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vedno v veljavi, ne glede na to, na osnovi katere uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji so bila izdana. Prilagoditev dovoljenj z določbami veljavne uredbe se je sicer izvajala počasneje, kot je bilo predvideno. Predvideva se, da bo večina nosilcev dopolnilnih dejavnosti, ki jih bodo še naprej opravljali, uredila izpolnjevanje pogojev za svoje dejavnosti.

Analiza stanja dovoljenj po uskladitvi z Zakonom o kmetijstvu in uredbah o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji temelji na primerjavi števila dopolnilnih dejavnosti na presečna datuma 1. januar 2015 in 11. maj 2016 ter deležu vpisa dovoljenj v Register kmetijskih gospodarstev.

1. 1.2015 11.5.2016 delež vpisanih
število kmetij 4.859 1.791 37 %
število nosilcev dopolnilnih dejavnosti 4.635 1.810 39 %
število dopolnilnih dejavnosti 15.358 6.319 41 %

Iz primerjave je razvidno občutno zmanjšanje dopolnilnih dejavnosti na kmetij, za kar je možnih več razlogov, kot npr.:

  • po veljavni uredbi ni možno pridobiti dovoljenja za dejavnosti, ki so se lahko opravljale v prehodnem obdobju; kot so perutninarstvo, vrtnarstvo, trsničarstvo itd. Skupaj je bilo v registru 730 takšnih dovoljenj. Te dejavnosti je kot druge kmetijske dejavnosti potrebno le priglasiti pri davčnem organu. Obdavčitev in vodenje knjigovodstva sta enaka; ni pa potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
  • veljavna uredba ne omogoča več opravljanja določenih dopolnilnih dejavnosti, kot so planšarije, dajanje v najem (zgradbe, mehanizacija, oprema), oddajanje športnih rekvizitov, žičnice itd;
  • povečali so se stroški pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za nosilce dopolnilne dejavnosti, ki niso obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, kar vpliva na opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki se opravlja v manjšem obsegu npr. priprava marmelade;
  • veljavna uredba določa dodatne zahteve, kot so zagotavljanje gozdnih površin v primeru predelave gozdno lesnih sortimentov in predelave zelišč, omejitve proizvedene električne energije, mesto opravljanja dejavnosti in nudenje hrane na vseh dejavnostih turizma, ki je gostinska dejavnost;
  • izključevanje opravljanja enake vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji v obliki s.p. ali podjetja po določbah Zakona o kmetijstvu-1;
  • dovoljenje si pridobijo le tisti nosilci, ki bodo dejansko opravljali dopolnilno dejavnost.

Vir: MKGP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9298