100si

Vpisano: 12.7.2016 12:40:36

Medresorska skupina predlaga preučitev možnosti, da se področje delitvene ekonomije ("share economy") uredi na enoten način z enim sistemskim zakonom

Vlada RS se je na svoji 95. redni seji, ki je potekala 7. 7. 2016, seznanila s poročilom o delu medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom. Medresorska delovna skupina preneha z delovanjem.

Vlada je 23. 9. 2015 imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom (medresorska delovna skupina). Temeljne naloge medresorske delovne skupine so bile:

  • identifikacija predpisov, ki posegajo na področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom,
  • proučiti možnosti za posodobitve oziroma razbremenitve področja kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom,
  • pripraviti akcijski načrt posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom.

Problematika, povezana s kratkotrajnim oddajanjem nepremičnin, je postala še posebej aktualna po strmem porastu spletnega trženja teh kapacitet s poudarkom na t.i. »sharing economy« oz. delitveni ekonomiji (npr. portal Air BnB).

Delovna skupina se je seznanila s primeri ureditve tega področja v nekaj drugih državah in destinacijah in ugotovila, da zaenkrat še ni enakih pristopov k reševanju te problematike. Medresorska delovna skupina je v prvi vrsti iskala rešitve za

  • posodobitev predpisov in zahtev za tiste sobodajalce, ki oddajajo en del svojega stanovanja, v katerem sicer prebivajo, ali pa oddajajo nepremičnino na naslovu, na katerem imajo sicer stalno prebivališče (kar na splošno ustreza definiciji delitvene ekonomije),
  • predpisov, ki se nanašajo na plačevanje prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje,
  • spremembe višine zahtevanega odstotka soglasja v večstanovanjskih stavbah in nadalje
  • v okviru osebnega dopolnilnega dela ter
  • tudi možnosti pavšalne obdavčitve oz. pavšalnega pristopa.

Vendar predlagane rešitve niso bile sprejemljive za pristojna ministrstva.

Medresorska delovna skupina v več točkah ni bila soglasna in zato ni bilo moč znotraj skupine najti rešitve, ki bi vodile v posodobitev predpisov, razen na resornem področju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prav tako nobeno od drugih ministrstev, ki so sodelovala v medresorski delovni skupini, ne načrtuje spreminjanja zakonodaje, ki se tiče kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom.

Iz navedenih razlogov medresorska delovna skupina ni mogla sprejeti akcijskega načrta, pač pa le usmeritve in predloge glede preučitve zakonodaje in ukrepov na resornih področjih tudi drugih ministrstev, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin.

Zato je medresorska delovna skupina sprejela predloge oz. usmeritve, da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preučilo odpravo obveznosti kategoriziranja za vse sobodajalce in poenostavitve Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Obenem je predlog oz. usmeritev medresorske delovne skupine, da je potrebno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za okolje in prostor postaviti jasno ločnico med oddajanjem nepremičnine v turistične namene in na temelju najemne pogodbe, in da je potreben poostren nadzor pristojnih nadzornih organov nad sobodajalstvom na spletnih portalih, kot so AirBnB in podobni.

Medresorska delovna skupina nadalje predlaga preučitev predpisov, ki so vezane na višino zahtevanega soglasja za sobodajalstvo v večstanovanjskih stavbah za sobodajalce – fizične osebe (do 150 dni in ne več kot 15 ležišč). Poleg tega medresorska delovna skupina zaradi zelo različnih področij delitvene ekonomije ter drugačnega modela, ki se težko prilagaja obstoječi sistemski ureditvi, predlaga preučitev možnosti, da se celotno področje delitvene ekonomije uredi na enoten način, z enim sistemskim zakonom.

Vir: MGRT
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9307