100si

Vpisano: 25.7.2016 15:55:04

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah

Vlada RS je na svoji 97. redni seji, ki je potekala 21. julija 2016, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (uredba), ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novosti, ki jih prinaša uredba:

  • zavezanci morajo načrt varovanja, oceno stopnje tveganja in pogodbo hraniti na varovanem območju, s čimer bodo optimizirani delovni procesi pri izvajanju nadzora,
  • izvajalec varovanja mora pri pripravi ocene stopnje tveganja sodelovati tudi z zavezancem in obratno, s čimer se dviga raven strokovnosti izdelane ocene stopnje tveganja,
  • nekoliko je spremenjena nomotehnična opredelitev števila varnostnikov glede na število obiskovalcev na varovanem območju, saj je sedanja opredelitev omogočala različna tolmačenja,
  • na novo je določena obveznost zavezanca, da z izvajalcem varovanja zagotovi sprotno spremljanje števila obiskovalcev, saj subjekt, ki bi to izvajal, ni bil posebej opredeljen,
  • da bi zagotovili ekonomičnost postopka morajo zavezanci Policiji omogočiti vpogled v načrt varovanja, saj je Policija dejansko največkrat izvajala aktivnosti na javnih prireditvah,
  • višina glob se usklajuje z določbami Zakona o zasebnem varovanju glede na različno vrsto pravne subjektivitete zavezanca.

Vir: MNZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9328