100si

Vpisano: 6.9.2016 16:15:14

Vlada sprejela stališče do novele Direktive glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja

Vlada Republike Slovenije je na svoji 99. redni seji, ki je potekala 1. septembra 2016, sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja. Slovenija podpira namene in cilje, ki izhajajo iz predloga direktive.

Predlog DAC5 spreminja Direktivo 2011/16/EU, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/107/EU, Direktivo 2015/2376/EU in Direktivo 2016/881/EU, s predlogom določbe, ki omogoča davčnim organom dostop do posebnih informacij o preprečevanju pranja denarja za namene obdavčevanja.

Spremembe so vsebovane v členu 1 predloga, in sicer se člen 22 Direktive 2011/16/EU dopolni z odstavkom 1a, ki omogoča davčnim organom dostop do izvedbenih ukrepov, dokumentacije in informacij o dejanskem lastništvu ter skrbnem preverjanju strank v okviru četrte direktive o preprečevanju pranja denarja. Ta odstavek je dodan k splošnemu členu 22 o posebnih obveznostih držav članic in ne k posebnemu členu 8(3a) o izvajanju avtomatične izmenjave. Razlog je v tem, da bo avtomatična izmenjava nedvomno povzročila izmenjave informacij na zahtevo ali spontane izmenjave v zvezi s kakovostjo in celovitostjo avtomatično izmenjanih informacij. Vodi lahko tudi do dodatnih preiskav na primer računov ali drugih sredstev, ki niso bila predmet avtomatične izmenjave.

Cilj predloga DAC5 je, da se davčnim organom omogoči konsistenten dostop do informacij o dejanskih lastnikih podjetij, skladov, fundacij in ostalih subjektov ter pravnih dogovorov, in izvedenih postopkih dolžne skrbnosti imetnikov računov, vključno z dokumentacijo in informacijami, ki so na voljo na podlagi določb AMLD, za izvajanje njihovih nalog pri spremljanju ustrezne uporabe Direktive o upravnem sodelovanju s strani finančnih institucij.

Omogočanje tega dostopa je vprašanje notranje organizacijske ureditve v državah članicah in ne vključuje nobenih dodatnih poročanj ali drugih upravnih obveznosti.

Veljavnost direktive je predvidena na dan sprejetja, uporabljala pa naj bi se v vseh državah članicah od 1. januarja 2017.

Finančna uprava Republike Slovenije že ima dostop do teh informacij, saj je na generalni ravni urejen dostop v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2).

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9372