100si

Vpisano: 12.10.2016 15:42:38

Dohodek iz dejavnosti - informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

Spremembe, ki jih na področju obdavčitve dohodka iz dejavnosti prinaša ZDoh-2R

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.

V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R na področju obdavčitve dohodka iz dejavnosti.

Spremembe na področju obdavčitve dohodka iz dejavnosti

Spreminja se opredelitev osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - OKGD (nabor pridelave in vrste dejavnosti, ki sodijo v okvir OKGD se širijo) s tem v zvezi pa se spreminja (oži) tudi potencialni nabor zavezancev, ki morajo dohodke iz naslova svoje dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma dohodke iz naslova druge kmetijske dejavnosti, vključiti v davčni obračun DohDej in biti na tej podlagi obdavčeni z akontacijo dohodnine oz. dohodnino od dohodka iz dejavnosti.

Na podlagi določb novega osmega in pod pogoji novega devetega 69. člena ZDoh-2 se v pavšalni način določanja davčne osnove vključuje tudi mali obsegi predelave, s čimer se taka predelava administrativno razbremeni ugotavljanja dohodka za davčne namene na podlagi vodenja knjigovodstva in s tem - za te vrste in obsege predelave - tudi razbremeni obveznosti davčnega potrjevanja računov. Zavezancem (kmetom), ki bodo npr. pridelovali posebne kulture ne bo več treba te dejavnosti pri davčnem organu priglasiti kot druge kmetijske dejavnosti z vpisom v davčni register ter iz tega naslova voditi knjigovodstva oz. evidenc in predlagati davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Prav tako zavezancem, ki bodo poleg OKGD opravljali še predelavo svojih primarnih pridelkov v manjšem obsegu (tj. do višine 3.500 eurov prihodka letno), iz tega naslova ne bo treba izpolnjevati davčnih obveznosti na način, kot to sicer velja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dohodki iz naslova te predelave od 1.1.2017 dalje ne bodo več obdavčeni z akontacijo dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti, temveč pavšalno s katastrskim dohodkom, vendar le pod pogoji iz 69. člena ZDoh-2.

V drugem odstavku 47. člena ZDoh-2 je črtan pogoj, da se v sistem vodenja knjig lahko priglasi le kmečko gospodinjstvo, ki je v sistemu DDV, saj se je izkazalo, da gre za omejevalni pogoj. S to spremembo bo omogočeno, da se bo lahko čim več kmečkih gospodinjstev s tržno dejavnostjo vključilo v sistem ugotavljanja dohodka na podlagi knjigovodstva.

V davčnem obračunu DohDej za leto 2017 bodo zavezanci v povezavi s spremenjenim 111. in 122. členom ZDoh-2 že lahko upoštevali zmanjšanje davčne osnove z dodatno splošno olajšavo, vse do doseženega dohodkovnega praga 11.166,37 evrov, ki je za 300 eurov višji od dosedanjega; prav tako se bodo njihovi dohodki iz dejavnosti za namene določitve davčne obveznosti uvrščali v nove dohodninske razrede. Med dosedanjim drugim in tretjim razredom bo uveden nov davčni razred s 34-odstotno stopnjo davka, ki bo veljala za davčno osnovo med 20.400 in 48.000 evrov, stopnja davka v četrtem razredu, kamor se bodo uvrstili zavezanci z davčno osnovo med 48.000 in 70.907 evrov, pa se bo znižala na 39 odstotkov.

Na podlagi črtanega tretjega in dela besedila četrtega odstavka 66. člena ZDoh-2 je ukinjeno uveljavljanje davčne olajšave iz naslova donacij političnim strankam. To sicer pomeni zgolj uskladitev z že veljavnimi spremembami zakona, ki ureja politična stranke in po katerem je bila uveljavljena prepoved financiranja političnih strank tudi s strani samostojnih podjetnikov oziroma fizičnih oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9409