100si

Vpisano: 30.12.2016 14:31:09

Vlada sprejela predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Vlada je na 115. redni seji Vlade RS, ki je potekala 22. decembra 2016, določila besedilo predloga Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

Predlog zakona ureja čezmejno izvajanje storitev delodajalcev z napotitvijo delavcev na delo in čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, in sicer iz Slovenije v druge države članice EU ter iz drugih držav EU v Slovenijo, na podlagi ohranjene vključenosti v obvezna socialna zavarovanja v matični državi.

Temeljni razlog za pripravo zakona je prenos Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) v pravni red Republike Slovenije. Cilj direktive je preprečevanje zlorab in izogibanj na področju napotitev. Na podlagi določil Uredbe št 883/2004 se namreč izdajajo potrdila A1, ki so ključni pogoj za napotitev delavcev na delo v drugo državo članico EU, ob ohranjeni vključitvi v obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji, s čimer zakonodajni predlog zaokroženo naslavlja problematiko napotitev delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitev.

Zakon določa pogoje čezmejnega izvajanja storitev, med katerimi velja z vidika slovenskih delodajalcev izpostaviti naslednje:

  • delodajalec običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
  • delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
  • napoteni delavec običajno ne opravlja svojega dela v državi kamor je napoten,
  • storitev se izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo ter
  • se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

Zakon predpisuje pogoje za izdajo ter prenehanje in odpravo potrdil A1 ter določa postopek in pristojni organ. Poleg tega zakon predpisuje subsidiarno odgovornost v primeru, da tuji delodajalec, ki je podizvajalec ali agencija, svojim napotenim delavcem ne zagotovi plače. Zakon uvaja tudi sodelovanje med državami članicami EU na področju vročanja odločb in izterjave kazni, ki jih zaradi kršitev predpisov na področju napotitve delavcev naložijo pristojni organi države članice EU, v kateri se storitev izvaja. Sodelovanje bo potekalo preko informacijskega sistema za notranji trg (IMI).

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9518