100si

Vpisano: 31.7.2019 16:37:36

Poročanje v turizmu: Register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se podatki poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.

Vsebina podatkov iz knjige gostov, ki jih gostitelji poročajo prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Zavezanci za poročanje

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo.

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Vstop v aplikacijo

Vsebinska navodila

Rok za predložitev:

  • dnevno poročanje: v 12 urah po  prihodu gosta
  • mesečno poročanje: od 1. do 10. dne v mesecu za pretekli mesec

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Vstop v aplikacijo

Splošno

Vir, več informacij: AJPES
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9688