100si

Vpisano: 6.4.2008 15:02:48

Davčni bilten

Nakup plovila na lizing in obdavčitev

Pojasnilo DURS, št. 4236-61/2006, 20. 11. 2006

Zavezanec prosi za razlago četrtega odstavka 4. člena zakona, ki določa, da je davčni zavezanec za plovilo, ki je predmet pogodbe o lizingu, lahko tudi uporabnik plovila. Zavezanec navaja primer, da naš državljan kupi plovilo na lizing v državi EU (ne Sloveniji) in je torej lastnik plovila tuja lizinška hiša s sedežem zunaj Slovenije. Sprašuje, ali je ta državljan obvezan plačati davek (je rezident naše države, vendar ne lastnik plovila) in kakšne so ovire, če s tem plovilom pripluje, na primer iz Italije, kjer je registrirano, v Slovenijo. Ima pooblastilo italijanske hiše za uporabo plovila, plovilo pa ni namenjeno opravljanju dejavnosti. Na vprašanje odgovarjamo:

Zakon o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06), ki je začel veljati 1. januarja 2007, določa predmet obdavčitev in davčnega zavezanca.

Zakon v 2. členu (predmet obdavčitve) določa, da se davek plačuje od plovil, daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, in od plovil, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, a v njih niso vpisana, ter od plovil, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

V 4. členu zakona je določeno, da je davčni zavezanec lastnik plovila, ki je kot tak evidentiran v davčni evidenci, in v četrtem odstavku tega člena še, da je davčni zavezanec za davek od plovila, ki je predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu lahko tudi uporabnik plovila, če lastnik in uporabnik plovila o tem skupno obvestita davčni organ najpozneje do odmere davka.

Iz navedenega izhaja, da je zavezanec za davek lastnik plovila, ki je rezident Republike Slovenije, nerezident pa je zavezanec, če ima plovilo vpisano v evidence, vzpostavljene na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, v danem primeru v slovenski ladijski register.

Če je nesporno, da je lastnik plovila tuja lizinška hiša in je plovilo tudi registrirano v tujini, lastnik plovila, ki je nerezident, ni davčni zavezanec po Zakonu o davku na vodna plovila in torej tudi slovenski rezident kot uporabnik ne nastopa v vlogi davčnega zavezanca za davek na vodna plovila.

Odgovor je omejen na pojasnilo glede davčne obveznosti lastnika plovila po Zakonu o davku na vodna plovila, za vprašanja glede možnih ovir za plovbo oziroma uporabo plovila v Sloveniji pa je pristojno Ministrstvo za promet oziroma Urad za pomorstvo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=975