100si

Vpisano: 4.9.2017 15:33:19

Vlada sprejela mnenje o noveli zakona o DDV

Vlada je sprejela mnenje Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

Vlada je na svoji 146. redni seji, ki je potekala 31. avgusta 2017, sprejela mnenje Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Državnemu zboru predložil poslanec Andrej Čuš.

Čuš je 20. julija 2017 Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje predložil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J), v katerem s 1. januarjem 2018 predlaga znižanje veljavnih stopenj davka na dodano vrednost in sicer splošne stopnje z 22 % na 20 % in nižje stopnje z 9,5 % na 8,5 %.

Vlada predlogu zakona nasprotuje. Vlada se zaveda, da mora kljub temu, da Republika Slovenija v zadnjem obdobju dosega zmerno gospodarsko rast, za doseganje fiskalnega cilja še naprej zahtevati kombinacijo fiskalne odgovornosti in priprave strukturnih ukrepov, pa tudi ukrepov za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja. To pomeni, da mora vlada tudi v prihodnjih letih nadaljevati postopno javnofinančno konsolidacijo in si še naprej prizadevati za uspešno upravljanje dolga državnega proračuna.

Glede stopenj DDV, ki se v Republiki Sloveniji plačujeta v zvezi z obdavčljivimi dobavami blaga in storitev v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost, to je po splošni stopnji 22 % in nižji stopnji 9,5 %, vlada poudarja, da je zaradi zagotavljanja vzdržnega načina odprave čezmernega primanjkljaja in nujno potrebne okrepitve strategije uravnoteženja javnih financ nujno potrebna njuna nadaljnja ohranitev. Ob dvigu stopenj DDV sredi leta 2013 je takratna vlada ocenila, da se bodo prihodki iz naslova DDV zvišali za 250 milijonov evrov letno (od tega 100 milijonov evrov leta 2013, dodatnih 150 milijonov evrov leta 2014), realizacija pa je potrdila pravilnost ocene, pri čemer so se prihodki v zadnjih treh letih še dodatno zvišali zaradi sprejetih ukrepov za zmanjšanje obsega sive ekonomije. Z letom 2016 je bilo tako letno zagotovljenih za približno 300 milijonov evrov prihodkov več, kar je v skladu z glavnimi cilji javnofinančne politike Republike Slovenije.

Vlada še ugotavlja, da je isti predlagatelj 12. decembra 2016 Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje že predložil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, po katerem naj bi se s 1. julijem 2017 enako, kakor predlaga zdaj, znižale veljavne stopnje DDV, in sicer splošna stopnja z 22 % na 20 % in nižja stopnja z 9,5 % na 8,5 %. Vlada je že takratnemu predlogu zakona nasprotovala, zakon pa tudi ni imel podpore v Državnem zboru.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9813